Stoofdijk 98a, 4671RB, Dinteloord

Hooi & Stro persen

Na het oogsten van tarwe, graszaad of na het maaien van gras staan wij klaar met twee persen, om uw hooi en/ of stro product in een groot pak te persen.

Wikkelen

Naast het persen van uw voordroog gras, kunnen wij deze ook wikkelen.

Maaien, Schudden, Harken

Wij beschikken over het gehele assortiment om uw gras te maaien, schudden en harken. Om hierna het product bijvoorbeeld te persen.

Pakken laden

Ook kunnen wij het laden en lossen van silage pakken en grote pakken hooi en stro verzorgen.

kleinpakpersen kleinepakjes klein pak persen loonbedrijf testers

Klein pakken persen + verzamelen

Wij beschikken over een pers waarmee kleine pakjes geperst kunnen worden, met de optie om te verzamelen met behulp van een verzamelwagen.